Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
481 Th*******gs 21:08, 17/03/2019 Đã thanh toán $14,114 $0,00 $14,114
296₫
Chuyển khoản ngân hàng
479 ho*******dz 01:28, 17/03/2019 Đã thanh toán $37,355 $0,00 $37,355
784₫
Chuyển khoản ngân hàng
477 ma*******oc 20:45, 14/03/2019 Đã thanh toán $10,006 $0,00 $10,006
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
476 ha*******u1 20:03, 14/03/2019 Đã thanh toán $10,076 $0,00 $10,076
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
473 10*******41 18:28, 12/03/2019 Đã thanh toán $16,29 $0,00 $16,29
342₫
Chuyển khoản ngân hàng
472 11*******67 14:11, 12/03/2019 Đã thanh toán $12,991 $0,00 $12,991
273₫
Chuyển khoản ngân hàng
471 co*******95 13:19, 12/03/2019 Đã thanh toán $30,449 $0,00 $30,449
639₫
Chuyển khoản ngân hàng
469 du*******k2 09:10, 10/03/2019 Đã thanh toán $12,035 $0,00 $12,035
253₫
Chuyển khoản ngân hàng
468 dj*******94 19:20, 09/03/2019 Đã thanh toán $10,215 $0,00 $10,215
215₫
Chuyển khoản ngân hàng
466 qu*******10 21:07, 08/03/2019 Đã thanh toán $10,012 $0,00 $10,012
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
465 10*******75 15:16, 08/03/2019 Đã thanh toán $10,193 $0,00 $10,193
214₫
Chuyển khoản ngân hàng
463 10*******64 15:31, 07/03/2019 Đã thanh toán $11,10 $0,00 $11,10
233₫
Chuyển khoản ngân hàng
462 zl*******08 15:28, 07/03/2019 Đã thanh toán $64,125 $0,00 $64,125
1.347₫
Chuyển khoản ngân hàng
461 nh*******uy 12:41, 07/03/2019 Đã thanh toán $12,103 $0,00 $12,103
254₫
Chuyển khoản ngân hàng
459 11*******58 19:17, 06/03/2019 Đã thanh toán $10,097 $0,00 $10,097
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
458 ti*******ft 15:13, 05/03/2019 Đã thanh toán $10,235 $0,00 $10,235
215₫
Chuyển khoản ngân hàng
456 ki*******em 17:18, 04/03/2019 Đã thanh toán $10,215 $0,00 $10,215
215₫
Chuyển khoản ngân hàng
455 11*******73 14:01, 04/03/2019 Đã thanh toán $24,241 $0,00 $24,241
509₫
Chuyển khoản ngân hàng
454 11*******14 13:59, 04/03/2019 Đã thanh toán $12,769 $0,00 $12,769
268₫
Chuyển khoản ngân hàng
452 11*******73 20:44, 03/03/2019 Đã thanh toán $20,011 $0,00 $20,011
420₫
Chuyển khoản ngân hàng