Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
451 tu*******mo 13:13, 03/03/2019 Đã thanh toán $0,044 $10,085 $10,129
213₫
Chuyển khoản ngân hàng
449 11*******78 21:42, 02/03/2019 Đã thanh toán $10,024 $0,00 $10,024
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
447 11*******99 07:25, 02/03/2019 Đã thanh toán $10,961 $0,00 $10,961
230₫
Chuyển khoản ngân hàng
445 11*******37 11:02, 01/03/2019 Đã thanh toán $44,277 $0,00 $44,277
930₫
Chuyển khoản ngân hàng
444 11*******85 07:57, 01/03/2019 Đã thanh toán $9,605 $0,568 $10,173
214₫
Chuyển khoản ngân hàng
443 ko*******ch 06:56, 01/03/2019 Đã thanh toán $146,037 $0,00 $146,037
3.067₫
Chuyển khoản ngân hàng
442 ho*******dz 02:46, 01/03/2019 Đã thanh toán $21,972 $0,00 $21,972
461₫
Chuyển khoản ngân hàng
441 ki*******em 22:19, 28/02/2019 Đã thanh toán $11,438 $0,00 $11,438
240₫
Chuyển khoản ngân hàng
440 11*******53 22:19, 28/02/2019 Đã thanh toán $10,26 $0,00 $10,26
215₫
Chuyển khoản ngân hàng
439 dj*******94 13:18, 28/02/2019 Đã thanh toán $10,118 $0,00 $10,118
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
438 10*******34 12:59, 28/02/2019 Đã thanh toán $12,047 $0,00 $12,047
253₫
Chuyển khoản ngân hàng
437 ji*******s1 16:35, 27/02/2019 Đã thanh toán $48,922 $0,00 $48,922
1.027₫
Chuyển khoản ngân hàng
434 11*******16 23:07, 26/02/2019 Đã thanh toán $10,037 $0,00 $10,037
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
433 ki*******em 20:39, 26/02/2019 Đã thanh toán $11,419 $0,00 $11,419
240₫
Chuyển khoản ngân hàng
432 bl*******do 20:25, 26/02/2019 Đã thanh toán $32,999 $0,00 $32,999
693₫
Chuyển khoản ngân hàng
431 11*******27 07:53, 26/02/2019 Đã thanh toán $17,948 $0,00 $17,948
377₫
Chuyển khoản ngân hàng
430 10*******25 07:24, 26/02/2019 Đã thanh toán $26,826 $0,00 $26,826
563₫
Chuyển khoản ngân hàng
429 10*******11 11:26, 25/02/2019 Đã thanh toán $18,936 $0,00 $18,936
398₫
Chuyển khoản ngân hàng
428 11*******29 11:22, 25/02/2019 Đã thanh toán $13,193 $0,00 $13,193
277₫
PayPal
427 ng*******ng 10:19, 25/02/2019 Đã thanh toán $10,274 $0,00 $10,274
216₫
Chuyển khoản ngân hàng