Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
42 ki*******em 23:45, 19/11/2018 Đã thanh toán $59,282 $0,00 $59,282
1.245₫
Chuyển khoản ngân hàng
40 Ng*******nh 09:17, 19/11/2018 Đã thanh toán $10,574 $0,00 $10,574
222₫
Chuyển khoản ngân hàng
39 kh*******ro 07:12, 19/11/2018 Đã thanh toán $10,64 $0,00 $10,64
223₫
Chuyển khoản ngân hàng
38 si*******ao 18:28, 18/11/2018 Đã thanh toán $49,242 $0,00 $49,242
1.034₫
Chuyển khoản ngân hàng
37 tu*******mo 18:19, 18/11/2018 Đã thanh toán $0,00 $15,72 $15,72
330₫
Chuyển khoản ngân hàng
35 du*******er 14:57, 18/11/2018 Đã thanh toán $198,00 $0,00 $198,00
4.158₫
Chuyển khoản ngân hàng
34 10*******23 01:42, 18/11/2018 Đã thanh toán $10,328 $0,00 $10,328
217₫
Chuyển khoản ngân hàng
33 10*******05 20:25, 17/11/2018 Đã thanh toán $30,475 $0,008 $30,483
640₫
Chuyển khoản ngân hàng
31 10*******73 15:15, 17/11/2018 Đã thanh toán $22,842 $0,00 $22,842
480₫
Chuyển khoản ngân hàng
30 11*******14 13:12, 17/11/2018 Đã thanh toán $18,855 $0,00 $18,855
396₫
Chuyển khoản ngân hàng
28 ti*******46 16:53, 16/11/2018 Đã thanh toán $10,156 $0,00 $10,156
213₫
Chuyển khoản ngân hàng
27 Ng*******nh 10:40, 16/11/2018 Đã thanh toán $10,499 $0,00 $10,499
220₫
Chuyển khoản ngân hàng
26 qu*******ep 00:09, 16/11/2018 Đã thanh toán $11,172 $0,00 $11,172
235₫
PayPal
25 si*******ao 21:47, 15/11/2018 Đã thanh toán $14,569 $0,00 $14,569
306₫
Chuyển khoản ngân hàng
24 ki*******em 17:56, 15/11/2018 Đã thanh toán $10,082 $0,00 $10,082
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
23 du*******ew 08:52, 15/11/2018 Đã thanh toán $13,39 $0,00 $13,39
281₫
PayPal
22 ng*******tx 00:08, 15/11/2018 Đã thanh toán $10,26 $0,00 $10,26
215₫
Chuyển khoản ngân hàng
21 ki*******em 17:29, 14/11/2018 Đã thanh toán $10,33 $0,00 $10,33
217₫
Chuyển khoản ngân hàng
20 11*******73 09:14, 14/11/2018 Đã thanh toán $10,586 $0,00 $10,586
222₫
Chuyển khoản ngân hàng
19 ho*******dz 19:05, 13/11/2018 Đã thanh toán $64,855 $0,00 $64,855
1.362₫
Chuyển khoản ngân hàng