Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
18 11*******14 09:47, 13/11/2018 Đã thanh toán $16,259 $0,00 $16,259
341₫
Chuyển khoản ngân hàng
17 ki*******em 09:03, 13/11/2018 Đã thanh toán $58,675 $0,00 $58,675
1.232₫
Chuyển khoản ngân hàng
16 ti*******46 07:11, 13/11/2018 Đã thanh toán $10,008 $0,00 $10,008
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
15 qu*******ep 22:42, 12/11/2018 Đã thanh toán $10,244 $0,00 $10,244
215₫
PayPal
14 Ng*******nh 15:45, 11/11/2018 Đã thanh toán $28,894 $0,00 $28,894
607₫
Chuyển khoản ngân hàng
13 df*******vn 16:55, 10/11/2018 Đã thanh toán $10,09 $0,00 $10,09
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
12 11*******14 19:24, 09/11/2018 Đã thanh toán $13,282 $0,00 $13,282
279₫
Chuyển khoản ngân hàng
11 qu*******ep 17:07, 09/11/2018 Đã thanh toán $10,001 $0,00 $10,001
210₫
PayPal
10 ti*******46 07:14, 09/11/2018 Đã thanh toán $10,04 $0,00 $10,04
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
9 tu*******mo 22:36, 08/11/2018 Đã thanh toán $0,00 $10,345 $10,345
217₫
Chuyển khoản ngân hàng
7 qu*******ep 07:02, 07/11/2018 Đã thanh toán $10,18 $0,00 $10,18
214₫
Chuyển khoản ngân hàng
6 11*******14 02:32, 07/11/2018 Đã thanh toán $13,53 $0,00 $13,53
284₫
Chuyển khoản ngân hàng
5 ti*******46 10:40, 05/11/2018 Đã thanh toán $10,022 $0,00 $10,022
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
4 ki*******em 00:05, 05/11/2018 Đã thanh toán $24,452 $0,00 $24,452
513₫
Chuyển khoản ngân hàng
3 qu*******ep 13:25, 04/11/2018 Đã thanh toán $10,003 $0,00 $10,003
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
2 11*******14 01:07, 04/11/2018 Đã thanh toán $10,984 $0,00 $10,984
231₫
Chuyển khoản ngân hàng