Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
426 ko*******ch 08:36, 25/02/2019 Đã thanh toán $140,096 $0,00 $140,096
2.942₫
Chuyển khoản ngân hàng
425 ph*******87 10:03, 24/02/2019 Đã thanh toán $29,181 $0,00 $29,181
613₫
PayPal
424 ki*******em 09:47, 24/02/2019 Đã thanh toán $10,471 $0,00 $10,471
220₫
Chuyển khoản ngân hàng
423 ha*******u1 09:33, 24/02/2019 Đã thanh toán $10,141 $0,00 $10,141
213₫
Chuyển khoản ngân hàng
422 10*******41 03:46, 24/02/2019 Đã thanh toán $13,288 $0,00 $13,288
279₫
Chuyển khoản ngân hàng
421 bo*******02 21:43, 23/02/2019 Đã thanh toán $25,105 $0,00 $25,105
527₫
Chuyển khoản ngân hàng
420 Ku*******in 20:55, 23/02/2019 Đã thanh toán $31,519 $0,00 $31,519
662₫
Chuyển khoản ngân hàng
419 ma*******oc 22:11, 22/02/2019 Đã thanh toán $10,009 $0,00 $10,009
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
418 Do*******89 11:55, 22/02/2019 Đã thanh toán $10,117 $0,00 $10,117
212₫
Chuyển khoản ngân hàng
417 Au*******ys 11:40, 22/02/2019 Đã thanh toán $10,174 $0,00 $10,174
214₫
Chuyển khoản ngân hàng
416 co*******95 09:21, 22/02/2019 Đã thanh toán $57,905 $0,00 $57,905
1.216₫
Chuyển khoản ngân hàng
415 10*******87 00:41, 22/02/2019 Đã thanh toán $10,051 $0,00 $10,051
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
414 kh*******ro 20:01, 21/02/2019 Đã thanh toán $12,82 $0,00 $12,82
269₫
Chuyển khoản ngân hàng
413 ki*******em 18:25, 21/02/2019 Đã thanh toán $12,346 $0,00 $12,346
259₫
Chuyển khoản ngân hàng
412 th*******03 17:17, 21/02/2019 Đã thanh toán $10,016 $0,00 $10,016
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
411 ko*******ch 13:19, 21/02/2019 Đã thanh toán $120,752 $0,00 $120,752
2.536₫
Chuyển khoản ngân hàng
410 11*******16 20:34, 20/02/2019 Đã thanh toán $10,728 $0,00 $10,728
225₫
Chuyển khoản ngân hàng
409 ti*******95 14:54, 20/02/2019 Đã thanh toán $10,026 $0,00 $10,026
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
408 au*******an 14:51, 20/02/2019 Đã thanh toán $10,03 $0,00 $10,03
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
407 ho*******dz 14:36, 20/02/2019 Đã thanh toán $54,272 $0,00 $54,272
1.140₫
Chuyển khoản ngân hàng