Bằng chứng thanh toán

ID Tài khoản Ngày Trạng thái Thu nhập Hoa hồng Tổng cộng Phương thức thanh toán
406 10*******75 08:58, 20/02/2019 Đã thanh toán $10,366 $0,00 $10,366
218₫
Chuyển khoản ngân hàng
405 ki*******23 08:30, 20/02/2019 Đã thanh toán $10,247 $0,00 $10,247
215₫
Chuyển khoản ngân hàng
403 bu*******ho 20:59, 18/02/2019 Đã thanh toán $10,03 $0,00 $10,03
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
402 nm*******vn 10:58, 18/02/2019 Đã thanh toán $32,644 $0,00 $32,644
686₫
Chuyển khoản ngân hàng
401 ng*******tx 10:18, 18/02/2019 Đã thanh toán $20,027 $0,00 $20,027
421₫
Chuyển khoản ngân hàng
400 ti*******ft 10:17, 18/02/2019 Đã thanh toán $20,053 $0,00 $20,053
421₫
PayPal
399 dj*******94 12:38, 17/02/2019 Đã thanh toán $10,052 $0,00 $10,052
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
398 ko*******ch 18:30, 16/02/2019 Đã thanh toán $107,742 $0,00 $107,742
2.263₫
Chuyển khoản ngân hàng
397 ki*******em 13:47, 16/02/2019 Đã thanh toán $48,497 $0,00 $48,497
1.018₫
Chuyển khoản ngân hàng
395 My*******94 18:03, 15/02/2019 Đã thanh toán $10,032 $0,00 $10,032
211₫
Chuyển khoản ngân hàng
394 10*******16 08:51, 15/02/2019 Đã thanh toán $11,664 $0,00 $11,664
245₫
Chuyển khoản ngân hàng
393 10*******14 08:44, 15/02/2019 Đã thanh toán $10,005 $0,00 $10,005
210₫
Chuyển khoản ngân hàng
392 10*******97 22:03, 14/02/2019 Đã thanh toán $30,298 $0,00 $30,298
636₫
Chuyển khoản ngân hàng
391 11*******73 21:45, 13/02/2019 Đã thanh toán $32,226 $0,00 $32,226
677₫
Chuyển khoản ngân hàng
389 10*******41 21:17, 12/02/2019 Đã thanh toán $22,893 $0,00 $22,893
481₫
Chuyển khoản ngân hàng
388 10*******46 11:44, 12/02/2019 Đã thanh toán $16,289 $0,00 $16,289
342₫
PayPal
387 10*******42 08:30, 12/02/2019 Đã thanh toán $11,942 $0,499 $12,44
261₫
PayPal
386 11*******35 06:52, 12/02/2019 Đã thanh toán $10,234 $0,00 $10,234
215₫
PayPal
385 11*******16 21:11, 11/02/2019 Đã thanh toán $11,534 $0,00 $11,534
242₫
Chuyển khoản ngân hàng
384 Ku*******in 20:14, 11/02/2019 Đã thanh toán $35,611 $0,00 $35,611
748₫
Chuyển khoản ngân hàng